Har du brug for hjælp eller vejledning? +45 70226888

Økologiske vine

Økologisk vin er mere miljøvenlig end konventionel vin, da man ikke må sprøjte med kemisk sprøjtegift eller kunstgøde.
Der er ligeledes sat nogle grænseværdier for, hvor meget svovl man må tilsætte vinen.

Naturvin

Naturvin er et relativt nyt begreb, men bliver mere og mere populær, som bæredygtighed gør det.  Du kan også falde over navnene naturlig vin og vin nature. Vinene er ikke lige så velkontrolleret som bio- og økovin, og der mangler fortsat defineret regulering på dette område. Derfor er der en del stærke holdninger til begrebet naturvin. Der findes en certificering, men der er en stor gråzone af producenter der bruger begrebet, uden at være certificeret. 
Association des Vins Naturels har fastsat en række regler for certificering. Bl.a svovlniveauet i vine og  at vinene skal fremstilles uden brug af maskiner eller kemi. Især det med maskiner har stor betydning, da en lang række moderne processer dermed er udelukket, hvis vinen skal kaldes for naturvin.


Økologi-biodynamik-naturvin

Der er en grundlæggende romantisk og uskyldig tanke bag naturvin. Vinbonden skal ikke blande sig i naturens gang. Når man vælger at udelade en lang række moderne processer, stiller det dog ekstrem store krav til hygiejneforholdene på vingårdene. Det kan sagtens lade sig gøre at lave god, holdbar og transporterbar vin efter ovenstående principper. Der skal bare være ekstremt rent, for at vinen ikke får fejl.
En misforståelse ved naturvin, som man ofte støder på, er at den ikke indeholder svovl. Dette er ikke korrekt, da der helt naturligt fremkommer svovl ved gæringsprocessen. En anden udbredt misforståelse er at naturvin er økologisk dyrket. Dette er kun tilfældet, hvis den er økologisk certificeret. Så kig efter Økomærket på vinen, enten det danske eller europæiske. Finder du ikke dette, er vinen ikke certificeret økologisk.


Naturvin, naturlig vin eller vin nature

Naturvin er et langt mere diffust begreb end økologisk vin og biodynamisk vin. Det er kun en brøkdel af den vin, som omtales som naturvin, der er certificeret som naturvin. Association des Vins Naturels har fastsat en række regler for certificering af naturvin. Det er kun en forsvindende lille mængde af al påstået naturvin, som er kontrolleret af Association des Vins Naturels. Hvis ikke vinen er certificeret naturvin, er det op til den enkelte vinhandler eller sommelier hvordan han vil definere naturvin, og hvilke vine han vil markedsføre som naturvine.
 Retningslinjer fra Association des Vins Naturels er dog følgende:

  • Brug af økologisk eller biodynamisk dyrkede druer.
  • Ingen kunstvanding i vinmarken
  • Håndplukning af druerne
  • Ingen ekstra tilførsel af sukker, bakterier eller gærceller
  • Syreniveauet justeres ikke
  • Ingen tilføjelse af smagsregulerede stoffer
  • Vinen  klareres eller filtreres ikke
  • Der manipuleres ikke med vinen gennem centrifuger, micro oxidation, reversed osmosis, cryoextraction etc.
  • Der tilsættes ikke SO2, og vinen stabiliseres heller ikke på andre måder, som kuldebehandling, sterilfiltrering, tilsætning af gumanerobic, pasteurisering osv.

Økologisk vin

Økologisk vin er mere miljøvenlig end konventionel vin, da man ikke må sprøjte med kemisk sprøjtegift eller kunstgøde. Der er ligeledes sat nogle grænseværdier for, hvor meget svovl man må tilsætte vinen. Som alternativ benytter vinhusene naturlig gødning og må fortsat godt sprøjte med grundstoffer, som kobber og svovl, i begrænsede mængder.
I februar 2012 vedtog EU nye regler for økologisk vin. De trådte i kraft fra og med høsten efter juli i 2012. De betød, at økologisk vin fremover indeholder både økologiske råvarer og færre tilsætningsstoffer. De nye regler sætter en række skærpede krav til brug af behandlingsmetoder og tilsætningsstoffer i produktionen af vinen, så fremstillingen kommer på linje med de krav, man sætter til produktionen af andre økologiske produkter. 


Biodynamik betyder livskraft

Biodynamik tager afsæt i økologien, men har strengere krav til dyrkning, især omkring gødning og baserer sin proces på Rudolf Steiners teorier og jordens kredsløb. Ordet biodynamik er udledt af de græske ord bio (liv) og dynamis (kraft) - altså livskraft. Den biodynamiske vinbonde sigter på at styrke hele økosystemet rundt om vinstokken. Man giver jordens mikroorganismer de bedst mulige livsbetingelser, ved at behandle jorden med en række tilladte urte- og kompostpræparater. I modsætning til økologisk vin, er det ikke EU, men derimod uafhængige organisationer, som fastsætter kravene for at en vin kan certificeres som biodynamisk, hvor den største organisation i verden hedder Demeter.
Hos Philipson Wine vil vi kun markedsføre vine som økologiske, biodynamiske eller naturvine, hvis vinene er certificerede som sådanne.